Posts CF.A.17. Buy a Shovel
Post
Cancel

CF.A.17. Buy a Shovel

(http://codeforces.com/contest/732/problem/A )

Polycarp rất cần cái xẻng phục vụ công việc của mình. Cậu tới cửa hàng bán dụng cụ và chọn một loại phù hợp với mình. Loại xẻng mà Polycarp chọn được bán với giá k xu/chiếc. Giả sử trong shop có vô số xẻng loại này.

Trong ví của cậu có nhiều đồng tiền 10 xu (số lượng không giới hạn) và một đồng duy nhất có mệnh giá r xu (1\<=r\<=9)

Hỏi số lượng xẻng nhỏ nhất mà Polycarp phải mua để sao cho cậu ta không phải trả tiền lẻ?

Input:

  • Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên k và r (1 ≤ k ≤ 1000, 1 ≤ r ≤ 9)

Output:

  • In số xẻng bé nhất mà Polycarp có thể mua được mà không phải đổi tiền.

Ví dụ:

InputOutput
117 39
237 71
15 22
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags