Posts Cf A18
Post
Cancel

Cf A18

CF.A.18. Is your horseshoe on the other hoof?

(http://codeforces.com/contest/228/problem/A )

Valera đang đi dự tiệc cùng với bạn của mình trên những chú ngựa. Cậu là người có gu ăn mặc theo mốt mới, cậu biết rằng mốt mới bây giờ là chuẩn bị cho các chú ngựa những bộ móng ngựa khác màu. Valerra có 4 móng ngựa cũ từ mùa năm ngoái, nhưng một số cùng màu. Trong trường hợp này, cậu cần phải mua thêm một vài chiếc nữa để đủ bộ móng khác màu nhau, không thì cậu thua mấy người bạn của mình mất.

Không may, Valera không có đủ tiền để mua đủ bộ 4 móng. Tuy nhiên, để tiết kiệm tiền, cậu chỉ phải chi một số ít tiền, bạn hãy giúp Valera mua số lượng móng ít nhất sao cho đủ bộ 4 móng khác màu để đi dự tiệc.

Input:

  • Dòng đầu ghi 4 số nguyên s1, s2, s3, s4 thể hiện màu của các móng mà Valera đã có (1 ≤ _s_1, _s_2, _s_3, _s_4 ≤ 109)

Output:

  • Một số nguyên là kết quả bài toán.

Ví dụ:

InputOutput
1 7 3 31
7 7 7 73
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags