Posts CF.A.20. Die Roll
Post
Cancel

CF.A.20. Die Roll

(http://codeforces.com/contest/9/problem/A )

Yakko, Wakko và Dot là ba nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, sau một buổi diễn hoạt hình ở một rạp nọ, họ quyết định nghỉ ngơi bằng một chuyến du lịch. Yakko mơ ước được đến xứ sở Pennsylvania; Wakko thì nghĩ đến Tasmania còn Dot chọn Transylvania.

Nhưng thời gian nghỉ rất ngắn, họ chỉ có thể chọn một trong ba địa điểm trên để đến. Yakko, người thông minh nhất nhóm có ý tưởng rất nhanh: họ sẽ đổ xúc sắc sáu mặt, mỗi người đổ một lần, điểm của ba lần đổ xúc sắc sẽ quyết định ai là người thắng cuộc và họ sẽ đi nghỉ theo ý thích của người chiến thắng đó.

Yakko tung xúc sắc và được y điểm, Wakko được w điểm, giờ đến lượt Dot, nhưng cô ấy không vội. Dot muốn chắc chắn xem liệu cô có cơ hội được đến Transylvania hay không.

Yakko và Wakko là những cậu bạn tốt bụng và hào hiệp, họ sẵn sàng để Dot thắng cuộc nếu như Dot bằng điểm của họ.

Input:

  • Dòng duy nhất ghi hai số nguyên y, w cách nhau bởi dấu cách

Output:

  • Là xác xuất Dot có thể thắng được biểu diễn bằng một phân số dạng A/B với A là tử, B là mẫu. Nếu xác xuất bằng 0 thì in ra "0/1"; nếu xác xuất là 1 thì in "1/1"

Ví dụ:

InputOutput
4 21/2

Giải thích test ví dụ: Dot sẽ đến Transylvania, nếu may mắn cô sẽ tung được các mặt 4,5,6

HD: If the maximum of Yakko's and Wakko's points is a, then Dot will win, if she has not less than a points. So the probability of her win is (6 - (a-1)) / 6. Since there are only 6 values for a, you can simply hardcode the answers.

This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags