Posts CF.A.30. Presents
Post
Cancel

CF.A.30. Presents

(http://codeforces.com/contest/136/problem/A)

Petya rất thích các món quà, vừa rồi mẹ Petya tặng cậu một chiếc Laptop nhân dịp năm mới, cậu rất thích, và như thường lệ cậu rất thích gửi tặng món quà lại cho người khác mà cần dùng hơn mình. Nhân dịp này, cậu tổ chức buổi party tại nhà và mời đến n người bạn.

Petya còn thích nhìn mọi người trao đổi, chia sẻ món quà cho nhau hơn là nhận được quà. Do đó, cậu giấu chiếc Laptop của mình đi để không tham gia vào việc trao đổi quà trong bữa tiệc, cậu chỉ đóng vai trò quan sát. Cậu đánh số những người bạn từ 1 tới n. Petya ghi nhớ quá trình trao đổi quà: người bạn số i đưa quà cho người số pi. Cậu cũng nhớ rằng, mỗi người chỉ được nhận quà đúng 1 lần.

Giờ Petya muốn biết: người bạn số i được nhận quà từ người số mấy?

Input:

  • Dòng đầu ghi số nguyên n (1 ≤ n ≤ 100)
  • Dòng thứ hai ghi n số nguyên pi; số thứ i là pi thể hiện số hiệu của người đã đưa quà cho người số i. Dữ liệu đảm bảo mỗi người bạn chỉ nhận quà từ 1 người. Một người bạn có thể giữ lại quà cho mình.

Output:

  • Gồm n số nguyên: số thứ i là số hiệu của người đã đưa quà cho người có số hiệu i

Ví dụ:

InputOutput
4
2 3 4 1
4 1 2 3
3
1 3 2
1 3 2
2
1 2
1 2
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags