Posts CF-A.8. Boy or Girl
Post
Cancel

CF-A.8. Boy or Girl

(http://codeforces.com/contest/236/problem/A )

Ngày nay trên các forum, những bạn trai thường lấy ảnh của các bạn gái làm avatar nên rất khó để nhận biết được người đó là trai hay gái. Nam, một bạn trai là người hùng của chúng ta, một lần cũng vào forum, Nam đã có cuộc nói chuyện (chat) rất thú vị với một "nàng" rất xinh đẹp (đấy là Nam nghĩ vậy). Sau một thời gian trò chuyện thường xuyên, hai người đã trở thành một cặp đôi trên NET.

Một ngày, hai người hẹn gặp nhau tại hồ Tình nhân trên địa bàn thành phố. Nam mới biết rằng "nàng" xinh đẹp trên NET của mình là một cậu thanh niên ĐEN HÔI. Quá thất vọng, Nam đã không thể yêu ai trong những năm sau đó. Để giải quyết vấn đề, Nam liền nghĩ cách phân biệt giới tính của người dùng thông quá username.

Cậu quan sát thấy, username mà có số lượng các chữ cái phân biệt là số lẻ, thì người dùng đó chắc chắn là NAM; ngược lại sẽ là NỮ.

Input:

  • Một dòng chứa xâu kí tự S chỉ gồm các kí tự Latin thường, có độ dài không quá 100 thể hiện username cần kiểm tra.

Output:

  • Ghi "CHAT WITH HER!" nếu người đó là NỮ, ngược lại ghi "IGNORE HIM!"

Ví dụ:

InputOutput
wjmzbmrCHAT WITH HER!
xiaodaoIGNORE HIM!
This post is licensed under CC BY 4.0

Trending Tags

Contents

Trending Tags